O nás

PŘÍPRAVA PERSONÁLU PRO PRÁCI V OBORU V RÁMCI MEZINÁRODNÍHO SPOLEČENSTVÍ

Východoevropské vzdělávací a kulturní centrum, o.p.s. (EEECC) připravuje studenty středních a vysokých škol pro práci v oboru v mezinárodním měřítku.

EEECC působí ve třech směrech odborných - vzdělávání, umění a dialog a ve třech směrech geografických - středovýchodní Evropa, subsaharská Afrika a jižní Pacifik.

Veškeré aktivity jsou vedeny s důrazem na přímou zkušenost z terénu.

Lektoři EEECC působí dlouhodobě ve strukturách OSN, OBSE, EU a NGO.